Privat, erhverv, kommunal eller boligforening?

Vi laver faste aftaler med vedligehold af dine udearealer.

Det gælder i mange tilfælde ukrudtsbekæmpelse, græsklipning og beskæring, men vi klarer også alle andre opgaver.

Kontakt os, og vi ser gerne på jeres opgaver.